TSC 그룹은 FC Baník Ostrava의 종합 파트너입니다.

Ostrava, 18. Leden 2022 /

Baník는 파트너들의 로고를 포함한 2022년 공식 유니폼을 선보입니다. 주요 변경 사항은 저지의 앞면에 새로운 TSC 그룹 로고가 특징입니다. 하지만 이러한 변경은 단지 정체성의 변화, 새로운 브랜드와 로고 도입의 시작에 불과합니다.

„TSC Group, zkratkou anglického Technical Services Company, chceme vyjádřit změnu ve směřování naší skupiny směrem k poskytování širokého spektra úklidových a technických služeb s vysokou přidanou hodnotou a s využitím nejmodernějších technologií. Jsme ale rádi, že některé věci zůstávají stejné a že i s novou identitou jsme nadále hrdým partnerem Baníku," uvedl předseda představenstva TSC Group Martin Chyla.