Czyszczenie wysokociśnieniowe FALCH 2500 bar

9. Maj 2023 / Nowości

Rozszerzyliśmy nasze wyposażenie technologiczne o mobilne urządzenie wysokociśnieniowe FALCH o ciśnieniu roboczym 2500 bar, przepływie wody do 25l/min. Przy pomocy strumienia wody o takiej mocy możliwe jest szybkie i skuteczne czyszczenie zakleszczonych zanieczyszczeń w przemyśle ciężkim i lakierniach, usuwanie farb, rdzy, kamienia, ale także np. przy hydrodemolition.

Mobilny agregat z przyczepą pozwala nam na łatwy transport sprzętu i rozmieszczenie go tam, gdzie jest aktualnie potrzebny.

Dzięki nowej technologii belki FALCH 2500 oferujemy naszym klientom wysoką jakość czyszczenia z doskonałymi rezultatami.