Zapewnienie świadczenia zastępczego

Jesteśmy jednym z największych dostawców usług w zakresie świadczeń zastępczych w sektorze usług sprzątania u nas.

Pomożemy Ci

Świadczenie zastępcze jest jednym ze sposobów, w jaki firmy zatrudniające ponad 25 pracowników mogą wywiązać się z ustawowego obowiązku zatrudniania osób niepełnosprawnych. Takie firmy są z mocy prawa zobowiązane do zatrudniania osób niepełnosprawnych z obowiązkowym udziałem 4% w ogólnej liczbie pracowników.

0

Oszczędzamy naszym klientom do 100 milionów CZK rocznie.

0

Mamy 90 zadowolonych klientów w Republice Czeskiej.

0

Od ponad 10 lat jesteśmy dostawcą świadczeń zastępczych

Świadczenie zastępcze

Jesteśmy niezawodnym dostawcą świadczeń zastępczych

Świadczenie zastępcze może pomóc Ci w wywiązaniu się z obowiązku wspierania osób niepełnosprawnych.

Obowiązkowy udział można spełnić na trzy sposoby – zatrudniając pracowników z niepełnosprawnościami w liczbie adekwatnej i zgodnej z przepisami prawa, zatrudniając pracowników z niepełnosprawnościami w drodze świadczenia zastępczego lub uiszczając opłatę do budżetu państwa. Nie wszyscy pracodawcy mogą zaoferować te miejsca pracy i dlatego muszą uiszczać składki tzw. podatku od niepełnosprawności do budżetu państwa, lub, co jest bardziej korzystne – skorzystać ze świadczenia zastępczego poprzez zakup usług i produktów od gwarantowanych pracodawców zatrudniających ponad 50% pracowników niepełnosprawnych lub zlecając zamówienia tym pracodawcom. Aby spełnić powyższe warunki, możesz skorzystać z usług naszych firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami z udziałem powyżej 50%.

Norma prawna jest do wglądu tutaj.

Świadczenia zastępcze w grupie TSC Group zapewniają następujące spółki:

Kontakt

Chcesz poznać szczegóły?

Napisz do nas, zadzwoń po więcej informacji lub wypełnij niezobowiązujący formularz zapytania.

Dział Handlowy:

Wyślij do nas swoje zapytanie