Dotace EU


Podpora Evropské unie projektu „Snížení energetické náročnosti provozu prádelny RENATEX CZ a.s."

Společnost Leastex, a.s. (původně RENATEX CZ a.s.) realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012823 (Snížení energetické náročnosti provozu prádelny RENATEX CZ a.s."

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu prádelny náhradou již dosluhujících zařízení (vkladač, žehlič, skladač, 3x bubnové sušiče) novými s nižší energetickou náročností.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

eu-logo.png (21 KB)