Pracujeme na zprovoznění dalšího velkokapacitního odlakovacího centra

27. Květen 2024 / Novinky

V Blansku u Brna jsme instalovali novou pyrolytickou pec určenou pro velkokapacitní odlakování. Tato pyrolytická pec je součástí nově vybudovaného moderního odlakovacího centra. Centrum bude dále vybaveno komorovým tryskačem pro díly s menšími rozměry, průběžným tryskačem pro velké díly, lakovacím boxem pro aplikaci základního nástřiku dílů, čtyřmi odlakovacími vanami pro odlakování Fe materiálů a mycím boxem s vysokotlakou myčkou.

Na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru budujeme odlakovací centrum, které se pyšní nejmodernější technikou s možností vzdáleného přístupu. Centrum vynikne velikostí pece a tryskačů, celkovým objemem van a kapacitou. V budoucnu umožní rozšíření o další tryskací a termické zařízení, vodní tryskání a další podpůrné služby, jako jsou kalibrace, opravy a povrchové úpravy.

Díky této komplexní výbavě a strategickému umístění bude odlakovací centrum schopné uspokojit i ty nejnáročnější požadavky klientů na kvalitní a rychlé odlakování. Svým vybavením a úrovní plně vyhoví veškerým potřebám automotive výrobců a jejich dodavatelských partnerů nejen z České republiky.

Nyní se nacházíme ve finální fázi budování tohoto centra, jehož plné zprovoznění plánujeme ve 3. kvartále 2024.